Đăng nhập Đăng ký
타이틀
Chăm sóc khách hàng
Liên hệ Vận chuyển
Giỏ hàng | General Product
hình thức giao hàng Tên sản phẩm thành tiền số lượng Điểm tích lũy phí vận chuyển giá trị đơn hàng chọn
HƯỚNG DẪN MUA HÀNG TẠI GIỎ HÀNG

* Muốn mua tất cả sản phẩm tại giỏ hàng chỉ cần chọn [Đặt hàng tất cả], nếu chỉ muốn mua một số sản phẩm trong giỏ hàng
   bạn kích "v" ở phần "chọn" ở mỗi sản phẩm đó rồi chọn [Đặt hàng tất cả] và đơn đặt hàng của bạn sẽ được thực hiện
* Bạn muốn thay đổi số lượng đặt hàng bạn xóa số lượng mặc định trước đó rồi điền số lượng cần mua vào và kích chọn [Đổi]
* Bạn chọn "Tiếp tục chọn hàng" để mua thêm sản phẩm khác chưa có trong giỏ hàng
HOME ABOUT US AGREEMENT PRIVACY POLICY GUIDE GIRLSTORY